[TUT] Enable Dolby Headphone and Graphic Equalizer for Windows Phone

Hướng dẫn bật tính năng Dolby Headphones nhằm cho trải nghiệm cao hơn khi nghe nhạc và bộ chỉnh âm equalizer cho các máy windows phone 8.1 đã interop unlock.

tags: beat, dolby, headphones, graphic, equalizer, 8.1, cyan, denim, lumia, microsoft, windows, phone, windowsphone, interop, unlock, custompfd, vcreg, wpv, winphoneviet, hướng, dẫn

KHÔNG RE-UP VIDEO!!!