FP Lập Trình Windows Phone 8 TUT CB1

Mình quên ko tắt quạt máy lên video hơi ồn. Các bạn thông cảm. Nếu các bạn ủng hộ mình thì lần sau mình sẽ làm tiếp là Databiding, Layout… Còn nếu cái này ko có 1 ai ủng hộ thì mình xin Finish ngay clip đầu tiên.
admin FP: https://www.facebook.com/windowsphone8VN